Exquisite Euro Eval Srl
Profesionalism, seriozitate !
· Tarife

Livrari intracomunitare
„Art. 128 - Livrarea de bunuri
(1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.

(9) Livrarea intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri, în înţelesul alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora.”

Obligatiile operatorilor economici:

1. inscrierea in factura a codului de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului (validitatea codului poate fi verificata in aplicatia VIES);
2. sa faca dovada ca bunurile au parasit teritoriul Statului Membru de expeditie (prezentarea documentului de transport
3. inscrierea in decontul de T.V.A./declaratia recapitulativa a valorii livrarilor intracomunitare;
4. sa raporteze livrarile de bunuri in aplicatia Intrastat.

** Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de la pct.1 si 2 obligă furnizorul să colecteze TVA (factura cu TVA,similar unie operatiuni interne)


Sursa: Codul Fiscal