Exquisite Euro Eval Srl
Profesionalism, seriozitate !
· Tarife

Declaratia recapitulativa
“ Art. 1564 - Declaraţia recapitulativă

(1) Fiecare persoană impozabilă, īnregistrată conform art. 153, trebuie să īntocmească şi să depună la organele fiscale competente, pānă la data de 25 inclusiv a lunii următoare unui trimestru calendaristic, o declaraţie recapitulativă privind livrările intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul Finanţelor Publice, care va cuprinde următoarele informaţii:

a) suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, īn condiţiile art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere īn trimestrul calendaristic respectiv;

b) suma totală a livrărilor de bunuri efectuate īn cadrul unei operaţiuni triunghiulare, prevăzute la art. 1321 alin. (5) lit. b), efectuate īn statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare care are desemnat un cod T, şi pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere īn trimestrul calendaristic respectiv.

(2) Fiecare persoană impozabilă īnregistrată īn scopuri de TVA, conform art. 153 şi 1531, trebuie să depună la organele fiscale competente, pānă la data de 25 inclusiv a lunii următoare unui trimestru calendaristic, o declaraţie recapitulativă privind achiziţiile intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul Finanţelor Publice, care va cuprinde următoarele informaţii:

a) suma totală a achiziţiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care această persoană impozabilă este obligată la plata taxei, conform art. 151, şi pentru care exigibilitatea taxei a intervenit īn trimestrul calendaristic respectiv;

b) suma totală a achiziţiilor de bunuri efectuate īn cadrul unei operaţiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabilă beneficiară drept persoană obligată la plata taxei, īn conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) lit. e).

(3) Declaraţiile recapitulative se depun numai pentru perioadele īn care ia naştere exigibilitatea taxei pentru astfel de operaţiuni.”Sursa: Codul Fiscal