Obligatia de inregistrare

Inregistrarea in sistemul Intrastat, se face prin completarea unui Chestionar. In cazul in care alegeti firma noastra ca Parte declaranta terta pentru dumneavoastra, asistenta oferita de noi in completarea si transmiterea documentului de inregistrare precum si urmarirea finalizarii operatiunii sunt gratuite.

Obligativitatea depunerii declaraţiilor statistice Intrastat

Revine şi operatorilor economici care indeplinesc conditiile specificate in sectiunea de prezentare a sistemului Intrastat. Operatorul economic va începe să raporteze date statistice începând cu luna în care a atins/depăşit pragul de excludere (pentru lunile anterioare nu se raportează).
Agenţii economici care au obligaţia de a transmite un „Decont Special de T.V.A.” şi care achiziţionează bunuri din alte state membre U.E., a căror valoare anuală este superioară pragului statistic, sunt de asemenea, obligate să transmită Declaraţia Intrastat.

Declaraţia Intrastat (D.S.I.) se transmite lunar, în format electronic, către Institutul National de Statistica, pană la data de 15 ale fiecărei luni (ex.: pentru achizitiile intracomunitare din luna ianuarie D.S.I. se transmite până la 15 februarie, cel târziu).
În cazul în care, pentru o anumită perioadă, un operator economic nu a realizat nicio tranzacţie privind mişcări de bunuri pentru care este obligat să transmită D.S.I., atunci trebuie să transmită la I.N.S. o declaraţie „NULĂ”. Aceasta indică faptul că operatorul economic nu a uitat să transmita declaraţia şi nu va fi tratat ca non-respondent iar amenzile legale nu vor fi aplicate.

Sanctiuni in caz de neconformare

Înregistrarea corectă şi completă a Declaratiei Intrastat, precum şi transmiterea la termen sunt obligatorii.
Astfel, conform art.10 din Legea nr. 422/2006: constituie contravenţie următoarele fapte săvarşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:

  • refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
  •  întarzieri în transmiterea datelor;
  • comunicarea de date incorecte şi incomplete;
  • refuzul de a prezenta, persoanelor autorizate de către Institutul National de Statistica, documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice;
  • neaplicarea măsurilor dispuse de către Institutul National de Statistica prin atenţionări sau procese verbale de constatare a contravenţiei;

Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor juridice şi se sancţionează cu amendă de la 7500 lei la 15000 lei.”