Începand cu data de 01.01.2007, odată cu integrarea României în structurile europene, au apărut unele modificari legislative în ceea ce priveşte comerţul cu statele membre U.E. (inclusiv Bulgaria). Importurile şi exporturile din şi către aceste state poartă denumirea de achiziţii (introduceri) şi livrări (expedieri) intracomunitare. Mărfurile circulă liber, fără sigiliu şi control vamal, ajungând direct la locul de destinaţie.
De menţionat faptul că operaţiunile în cauză se referă atat la marfurile care au caracter originar comunitar (n.n. – cele care au fost produse într-un stat membru U.E) cat şi la acelea care au fost produse într-un stat terţ (ex. China, Japonia), dar au fost puse în liberă circulaţie în U.E., moment în care au fost achitate taxele vamale si au dobandit caracter comunitar.
Pentru mărfurile care au ca ţară de origine un stat terţ (ex. China) şi nu au fost puse în liberă circulaţie, chiar dacă sunt expediate de către un exportator din cadrul U.E., se întocmesc formalităţi vamale de import.

De asemenea, o altă modificare este aceea că T.V.A-ul nu se mai plăteşte în momentul importului în contul vămii, ci la administraţia financiară (numai pentru firmele inregistrate în scopuri de T.V.A.), dar şi faptul că nu se mai plăteşte comisionul vamal (până la 31.12.2006, pentru mărfurile care nu erau însoţite de un certificat de origine sau de o declaraţie de origine pe factură se datora un comision vamal de 0.5%).
Pentru achiziţiile intracomunitare efectuate de companiile înregistrate în scopuri de T.V.A. nu se realizează plata efectivă a taxei, fiind aplicată în schimb „taxarea inversă” în ţara de destinaţie. Codul atribuit pentru inregistrarea în scopuri de T.V.A. are prefixul RO aferent României şi este urmat de codul unic de înregistrare (ex: RO123456). Livrările şi achiziţiile intracomunitare vor fi cuprinse într-o declaraţie recapitulativă care va trebui depusă trimestrial de către firmele înregistrate în scopuri de T.V.A..

Eliminarea formalităţilor vamale a impus implementarea sistemului statistic INTRASTAT, care presupune completarea declaraţiilor Intrastat (o variantă simplificată a declaraţiilor vamale completate pană la data aderării României la U.E.). Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt inregistraţi în scopuri de TVA;
2. realizează comerţ de bunuri cu alte state membre U.E.;
3. cifra de afaceri realizată în ultimele 12 luni, separat pe fluxurile de introduceri şi expedieri, depăşeşte un anumit prag statistic (900.000 RON pentru introduceri; 900.000 RON pentru expedieri, praguri valabile pentru anul 2021).